O obci - Obec Kaňovice

O obci

Obec Kaňovice nalezneme 7 km severně od Frýdku-Místku směr Šenov. Naše obec má 327 obyvatel a 127 rodinných domků. Katastrální území obce má rozlohu 259 ha.

Dle frýdeckých zámeckých listin byl dán Kaňovicím původ 29.10.1613 za Jana Bruntálského z Vrbna. Založení obce bylo svěřeno úředníku Káňovi, podle něhož byla obec pojmenována. Jak uvádí urbář, měly Kaňovice v roce 1636 dvacet dvě usedlosti, mlýn a rybník.

Obec Kaňovice byla pod církevní správou farního úřadu v Bruzovicích a současně také patřila ke škole v Bruzovicích. Mezi oběma obcemi však tehdy nebylo žádné silniční spojení. Když byla v letech 1839-1840 postavena cesta ze Šenova do Frýdku, žádali rodiče, aby jejich děti chodily do školy v Sedlištích. Zemský školní úřad v Opavě svým rozhodnutím roku 1853 žádosti obce Kaňovice vyhověl. Současně také rozhodl o placení školného.

V roce 1868 byla postavena nová zděná kaple, zasvěcená sv. Hedvice.

V Kaňovicích se začalo učit od roku 1872. Se stavbou vlastní školy se začalo v roce 1873, dokončena byla v roce 1874. V roce 1948 byla postavena do dnešní podoby. 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1920. Požární zbrojnice byla postavena do dnešní podoby v roce 1948.

Most přes potok Datyňku byl postaven v roce 1924.

Elektrifikace byla provedena v roce 1938.

Stavba vodovodního řadu v obci byla dokončena v roce 1998.

Plynofikace obce byla dokončena v roce 1999.

Z kulturních památek máme v naší obci kapli sv. Hedviky a u rodinného domku paní Karasové je kříž zasvěcený sv. Floriánovi. Před obecním úřadem v parčíku je pomník padlým z 1 a 2 světové války.

1. listopadu 2016, 09.34 | Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 19. listopadu 2016 bude od 8 do 9 hodin na parkovišti restaurace U Magery probíhat sběr nebezpečného odpadu, elektroodpadu a objemného odpadu formou pojízdné sběrny.Občané mohou bezplatně odevzdat baterie, monočlánky a akumulátory, odpady ropných látek (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, pneumatiky, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky a jiný elektroodpad.
Dále bude v této sběrně probíhat výkup čistého papíru.

 

 

 

1. listopadu 2016, 09.27 | Broučkiáda
Srdečně všechny zveme na BROUČKIÁDU, která se bude konat za příznivého počasí v neděli 13. listopadu 2016 od 16:30 hodin u OÚ Kaňovice.

 

 

 

1. listopadu 2016, 09.25

 

 

 

1. listopadu 2016, 09.24

 

 

 

1. listopadu 2016, 09.24

 

 

 

30. září 2016, 11.14 | 1. Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční:
v pátek dne 7.10.2016 v době od 14:00 - 22:00 hodin
v sobotu dne 8.10.2016 v době od 8:00 - 14:00 hodin

2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování – zasedací místnost Obecního úřadu v Kaňovicích

3. Voliči jsou povinni před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství České
republiky platnými doklady.

4. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.

 

 

 

30. září 2016, 11.12

 

 

 

30. září 2016, 11.12

 

 

 

30. září 2016, 11.10

 

 

 

1. září 2016, 12.53 | Drakiáda
V neděli 25. září se za příznivého počasí uskuteční u obecního úřadu od 15 hodin KAŇOVICKÁ DRAKIÁDA.
Bližší informace o akci nejen pro děti sledujte na webových stránkách a plakátech.

 

 

 

Strana výpisu

... 21 ...

 

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

<<     Červenec 2020     >>

Svoz komunálního odpadu - zelená zn.

Svoz komunálního odpadu - modrá zn.

Ostatní akce

Ke čtení dokumentů

Ostatní